POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Landxpress.ro s-a aliniat la dispozițiile Regulamentului Uniunii Europene 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.

Landxpress.ro prin reprezentatul sau Ionescu M Catalin PFA colectează, prelucrează și păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Regulamentului, în condiții de maximă siguranță prin implementarea tuturor măsurilor tehnice și organizatorice necesare, pentru a menține aceste date în siguranță. Informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt folosite strict pentru prelucrarea comenzilor online și pentru a facilita accesul dumneavoastră la produsele noastre prin intermediul site-ului www.landxpress.ro. Vă asigurăm că toate informațiile puse la dispoziție sunt prelucrate în condiții de confidențialitate și în concordanță cu dispozițiile Regulamentului European cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Deoarece înțelegem cât de importantă este viața privată a copiilor, nu vom colecta datele minorilor, cu excepția situației în care aceștia au peste 16 ani. În situația în care minorul are sub 16 ani, pentru a oferi o protecție adecvată vieții private a minorului și pentru a veni în sprijinul părinților, vom solicita consimțământul titularului răspunderii părintești. Numai în aceste condiții vor fi prelucrate date cu caracter personal ale minorilor.

Pentru a vă asigura că datele dumneavoastră sunt prelucrate în condiții de siguranță și în conformitate cu prevederile Regulamentului European, vă stăm în permanență la dispoziție pentru a vă răspunde la solicitările pe care le veți avea față de modul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

DATELE PE CARE LE COLECTĂM

Informații pe care le furnizați direct

Pentru a putea comanda produsele/serviciile de pe site-ul nostru/ plataforma noastră este necesar să ne furnizați date cu caracter personal, precum nume, prenume, adresa, adresa de email, un număr de telefon, alte date specifice persoanelor fizice sau juridice. Aceste date ne sunt necesare în vederea procesării și executării comenzii emise de dumneavoastră. De adresa de email și numărul de telefon avem nevoie pentru situațiile în care sunt necesare lămuriri cu privire la comanda plasată.

TEMEIUL PRELUCRĂRII

Temeiuri legale de prelucrare

Temeiurile legale care stau la baza prelucrării și procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:

  1. încheierea sau executarea unui contract- de exemplu, vom prelucra datele cu caracter personal pentru a procesa și executa comanda emisă de dumneavoastră;
  2. existența unui interes legitim al Companiei- spre exemplu, pentru a preveni fraudele sau pentru a menține securitatea serviciilor noastre și îmbunătățirea acestora. Vom face o evaluare strictă în situația în care prelucrarea se va face în acest temei pentru a evita ca interesele noastre să prevaleze asupra intereselor dumneavoastră.
  3. conformarea cu o cerință legală imperativă- spre exemplu, în urma plasării și achitării unei comenzi, suntem obligați să eliberăm documentul financiar contabil care atestă realizarea plății și încasarea sumei de către noi.
  4. consimțământ- în situația în care prelucrarea nu se întemeiază pe unul dintre temeiurile de mai sus, vă vom solicita constimțământul pentru prelucrarea datelor necesare.

De asemenea, prelucrăm date cu caracter personal, în mod legal, în situația în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unor obligații legale ce ne revin, altele decât cele mai sus indicate.

SECURITATEA DATELOR

Am luat toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de maximă securitate și confidențialitate și pentru a oferi un nivel de protecție adecvat datelor pe care ni le furnizați. Măsurile tehnice au fost insituite, în special, pentru a preveni orice prelucrare neautorizată, ilegală sau pierdere a datelor cu caracter personal.

Toate datele cu caracter personal vă vor fi solicitate doar printr-un mijloc de comunicare solicitat, respectiv formularul care poate fi găsit aici https://landxpress.ro/contact.

Vă rugăm să nu onorați nicio solicitare de furnizare a datelor tale cu caracter personal venită prin medii nesolicitate.

 Pentru a asigura o protecție sporită a datelor cu caracter personal, vă rugăm să aveți grijă de datele și informațiile sensibile, cum ar fi cele privind codul numeric personal sau contul bancar, fiind responsabili pentru protecția acestora.

DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vom păstra datele cu caracter personal cu respectarea termenelor legale prevăzute de   dispoziții legale. În situația în care, pentru anumite date, categorii de date sau de documente ce conțin date cu caracter personal, nu există termene legale de păstrare, vom păstra aceste date pe perioada de 2 ani. 

Atunci când datele colectate nu mai sunt necesare, nu se mai impune păstrarea lor sau la împlinirea termenului legal sau convențional de păstrare, acestea vor fi distruse printr-un mijloc adecvat prin care să se asigure caracterul irecuperabil al acestor date.

PĂSTRAREA ÎN SIGURANȚĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ne-am luat angajamentul de a depune toate diligențele necesare în vederea implementării unor măsuri tehnice și fizice de securitate care să protejeze în mod adecvat datele dumneavoastră cu caracter personal. Echipa noastră, prin implementarea unor măsuri adecvate de securitate, încearcă să diminueze orice risc de securitate, breșă sau alt tip de incident ce ar putea avea repercursiuni asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Vă rugăm să aveți grijă de datele dumneavoastră cu caracter personal. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la orice acces neautorizat sau pierdere ori dezvăluire ce excede controlului nostru.

Ionescu M Catalin PFA nu va fi ținut răspunzător pentru nicio încălcare a unor drepturi sau obligații ce rezultă din prevederile Regulamentului EU 2016/679 sau a oricărei alte dispoziții legale aplicabile și care este consecința directă a acțiunilor sau inacțiunilor dumneavoastră față de terți.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Dreptul de acces la datele  cu caracter personal ce vă apartin - puteți oricând solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care noi le deținem în legătură cu dumneavoastra.

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal – în situația în care datele pe care le deținem în legătură cu dumneavoastră trebuie modificate, actualizate sau sunt incorecte, puteți faci oricând o solicitare în acest sens.

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți în orice moment să ne solicitați să vă descărcăm, într-un format solicitat, datele pe care le deținem.

Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal – în anumite situații, aveți dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, însă acest lucru poate afecta posibilitatea utilizării unor servicii.

Dreptul de a vă  adresa autorităților competente – aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale De Supraveghere, cu privire la orice nemulțumire pe care o aveți în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, la adresa de email http://www.dataprotection.ro/ .

Vă puteți exercita oricând drepturile mai sus menționate printr-o solicitare transmisă la adresa de e-mail: solicitari@landxpress.ro. Vom face tot posibilul pentru a vă sprijini în exercitarea drepturilor dumneavoastră și pentru a vă veni în ajutor în situația în care sunteți nemulțumit de modul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PLATI ONLINE
Paylike.ro acționează ca operator de date în ceea ce privește informațiile despre instrumentul dvs. de plată, consultați politica lor de confidențialitate pentru mai multe informații despre procesare.

Go planet! Va dorim succes in campaniile dumneavoastra!